Het comité


Het Follow-upcomité neemt als multiconfessioneel adviesorgaan binnen de organisatie een specifieke en aparte plaats in. Het doet een beroep op ieders geweten, ethiek, moreel besef en verantwoordelijkheidszin en houdt zich aan de plicht tot discretie.

Het Follow-upcomité houdt zich bezig met de uitvoering van de Verklaring en vormt een instrument om het denken over de interactie tussen sport en religie of levensfilosofie te bevorderen.

Het heeft een raadgevende functie door op aanvraag adviezen te verstrekken en wil ook via nota’s of studies het denken mee ontwikkelen.

Binnen het Follow-upcomité heerst het woord en het woord is in beweging, gericht op betere sociale relaties tussen individuen, met het oog op een constructieve bijdrage tot een harmonieuze sportbeoefening in de diverse wereld van vandaag. Binnen het comité is ook ruimte voor reflectie en dialoog omdat de leden er de nodige tijd uittrekken om hun adviezen uit te werken. Ze gaan daarbij streng en systematisch te werk, rekening houdend met de waarden van hun respectieve geloof of filosofie en met respect voor ieders specificiteit.

 

De aangesloten instellingen

Het Centraal Comité van de Anglicaanse eredienst in België


De Boeddhistische Unie van België


De Katholieke Kerk van België


Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België


De Executief van de Moslims van België


Het Orthodoxe kerk in België


De Verenigde Protestantse Kerk in België


De Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in België


Het ‘Centre d’Action Laïque’


Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité;


De ‘Association Interfédérale du Sport Francophone


Het Belgisch Paralympisch Comité


Panathlon Wallonie-Bruxelles